Нуждая ли се от уебсайт, дори ако съм активен в социалните мрежи?

Нуждая ли се от уебсайт, дори ако съм активен в социалните мрежи

В последните години има голям интерес към социалните медии.Някои предприемачи приемат, че вече са обхванали „интернет“ чрез присъствието си в социалните мрежи.

Наистина социалните медии означават големи възможности за фирми или проекти.

Обаче тези, които разчитат само на социалните медии не успяват да се справят със следните проблеми:

  • социалните мрежи следват определени алгоритми
  • редовно променят начина си на функциониране
  • възпроизвеждат рекламно съдържание според  конкретни целеви групи

Така посетителите вместо при вас може да отидат при вашата конкуренция.

От друга страна, уебсайта е само ваш. Можете да определяте всичко в него, да създадете връзки и да популяризирате вашия сайт. Тук сте независими от корпорациите, които стоят зад определена платформа. И когато тенденциите се променят, можете да се развивате. Ако вашите клиенти днес са в Фейбук – утре може би ще са в Туитър, а вашият уебсайт е и си остава основата за вашето представяне и информация.

Разбира се, социалните медии и вашия уебсайт не си противоречат, а се допълват взаимно.